Aktuelno

Popust 30%

PROFESIONALNA PRIPREMA ZA INTERVJU

Intenzivna i sadržajna obuka sa simulacijama, individualan rad 1:1 u trajanju do 8 sati kroz više susreta

PROFESIONALNA PRIPREMA ZA INTERVJU
KREIRANJE ALATA (CV, PISMA, LINKEDIN)

Praktična radionica za kreiranje atraktivnih alata kroz individualan rad 1:1 u trajanju do 6 sati

KREIRANJE ALATA (CV, PISMA, LINKEDIN)
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Istraživanje, anliza i smernice za razvoj karijere, individualan rad 1:1 u trajanju do 4 sata

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
STRATEGIJA ZA USPEŠNO TRAŽENJE POSLA

Unapređenje strategije i taktike u procesu traženja posla, individualno 1:1 u trajanju do 2 sata

STRATEGIJA ZA USPEŠNO TRAŽENJE POSLA