PROFESIONALNA PRIPREMA ZA INTERVJU

Uputstva i saveti – šta raditi pre, za vreme i nakon intervjua

Sve o verbalnoj i neverbalnoj komunikaci na razgovoru

Veštine usklađivanje, praćenja i vođenja komunikacije

Smernice za efektne odgovore na preko 50 pitanja

Otklanjanje treme i izgradnja pobedničkog stava

Simulacija intervjua i povratna informacija za rast i razvoj

Individualni rad sa trenerom/koučem (1:1) u trajanju od 8 sati kroz nekoliko susreta

Veoma sadržajno i intenzivno – razgovori, intervjui, primeri, vežbe, zadaci, simulacije

Svakog radnog dana u periodu od 9h do 21h

Na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu i Novom Sadu ili putem Skype-a

Raspored termina i lokacija, dogovaraju se nakon rezervacije

Verica Mijović (ex Lišanin)– Autor “DIREKCIJE ZA USPEH”, Trener poslovnih i razvojnih veština,

NLP trener i Integrativni kouč, Savetnik za zapošljavanje i razvoj karijere, Autor programa

JOB HUNTING. Više od 10 godina radila kao menadžer u prodaji i marketingu u 8 velikih

kompanija u kojima je samostalno dobijla posao kroz složene procese selekcije. Već 8

godina obučava kandidate za dobijanje posla, napredovanje ili promenu karijere.

Smatra da je vera u uspeh pola uspeha, a da je druga polovina – priprema za uspeh.

Individualni rad sa trenerom/koučem 1:1 u trajanju od 8 sati

Redovna vrednost: 240 eur

Aktuelni popust: 30%

Ukupna vrednost sa uključenim popustom: 168 eur

Plaćanje se vrši nakon rezervacije termina ili po dogovoru

Informacije i rezervacije na +381648700001 ili na office@direkcijazauspeh.rs