PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Analiza kompetencija i preferencija klijenta

Zaključci, smernice i preporuke za razvoj karijere

Konkretni predlozi za zapošljavanje – oblasti, kompanije i pozicije

Individualni rad sa trenerom/koučem 1:1 u trajanju od 4 sata

Svakog radnog dana u periodu od 9h do 21h

Na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu i Novom Sadu ili putem Skype-a

Raspored termina i lokacija, dogovaraju se nakon rezervacije

Verica Mijović (ex Lišanin)– Autor “DIREKCIJE ZA USPEH”, Trener poslovnih i razvojnih veština,

NLP trener i Integrativni kouč, Savetnik za zapošljavanje i razvoj karijere, Autor programa

JOB HUNTING. Više od 10 godina radila kao menadžer u prodaji i marketingu u 8 velikih

kompanija u kojima je samostalno dobijla posao kroz složene procese selekcije. Već 8

godina obučava kandidate za dobijanje posla, napredovanje ili promenu karijere.

Smatra da je vera u uspeh pola uspeha, a da je druga polovina – priprema za uspeh.

Individualni rad sa trenerom/koučem 1:1 u trajanju od 4 sata

Redovna vrednost: 120 eur

Aktuelni popust: 30%

Ukupna vrednost sa uključenim popustom: 84 eur

Plaćanje se vrši nakon rezervacije termina ili po dogovoru

Informacije i rezervacije na +381648700001 ili na office@direkcijazauspeh.rs