PROFESIONALNA PRIPREMA ZA INTERVJU

Intenzivna i sadržajna obuka sa simulacijama, individualan rad 1:1 u trajanju do 8 sati kroz više susreta

PROFESIONALNA PRIPREMA ZA INTERVJU
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

Istraživanje, anliza i smernice za razvoj karijere, individualan rad 1:1 u trajanju do 4 sata

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA