Lični i profesionalni razvoj

EDUKACIJOM DO ŽELJENIH PROMENA – KAKO?

Budite pozitivni. Budite srećni. Budite ono što jeste. Budite hrabri. Budite odvažni. Budite najbolja verzija sebe.

Da li vam stvarno pomaže kad to pročitate ili vam pomalo skoči pritisak? 🙂

Ako je ovo drugo, ne brinite, niste sami i to je više nego normalno.

Naravno, bilo bi poželjno da se svako od nas tako oseća i da možemo da to odmah primenimo na sebe, ali život često ima drugačije planove. Svako od nas je priča za sebe. Svačiji život je ne priča za sebe, nego jedan opširni roman za sebe.

Svi odrastamo, učimo, radimo, živimo i stvaramo pod drugačijim okolnostima. Zato je sasvim logično da nam ne mogu svima pomoći takve i slične generičke izjave. Za lični i profesionalni razvoj potrebno je mnogo više od motivacionih poruka. Potrebna je akcija, vreme, strpljenje, volja, pokušaji, greške, razmišljanje, znanja i veštine i, vrlo često, pomoć i podrška drugih.

Iako svi svakodnevno radimo na sebi i na tome da sveukupno poboljšamo kvalitet svog života, dešava se da „zapnemo“, posustanemo ili čak odustanemo. Ponekad se pitamo zašto se to dešava ili zašto baš nama, ponekad ne znamo šta da preduzmemo ili ne znamo kako, a ponekad odlažemo primenu rešenja, jer šta ako ne ispadne onako kako smo očekivali…

Upravo to su momenti kada bi bilo dobro da zatražimo pomoć i podršku od drugih. To mogu biti nama bliske osobe ili osobe koje imaju iskustvo, stručnost i kompetentnost za to što je nama potrebno. Pogađate, ovi drugi su svakako bolja opcija, a evo i zašto! Između ostalog, zato što umeju da naš problem sagledaju objektivno i nepristrasno, znaju da se fokusiraju i postave dobra pitanja, da pažljivo slušaju i razumeju ono što kažemo i, po prirodi posla, zainteresovani su za naš razvoj.

Pitanje koje se samo nameće je –  kako pronaći takvu osobu za ono što nam treba i onda kada nam treba? 

Ali, krenimo redom…

Šta je lični i profesionalni razvoj?

Lični razvoj se odnosi na razvoj naše lične misije, ostvarivanje ličnih želja i ciljeva, uviđanje ličnih snaga i prostora za napredovanje, a profesionalni razvoj se odnosi na razvoj karijere, ostvarivanje poslovnih ciljeva i sticanje znanja i veština koje nam u tome mogu pomoći. Kada je reč o razvoju uopšteno, često se pominje “pokretanje ličnih resursa i ostvarivanje punog potencijala osobe”, a zapravo se misli na to kako da budemo što bolja osoba u određenoj ulozi, fazi ili situaciji.

Upravo kroz različite uloge, faze i situacije mi kontinuirano stičemo iskustvo, gradimo odnose, unapređujemo znanja i veštine, dobijamo uvide o sebi, o drugima, o okruženju, analiziramo i preispitujemo šta je važno, šta je dobro, šta je istina, šta treba znati i umeti, kako se ponašati, razmišljati, govoriti… Sve to jeste lični i profesionalni razvoj, međutim, u tom procesu, otvaraju se mnoga pitanja koja zahtevaju adekvatne odgovore i promene u skladu sa tim.

Možemo se pitati kako da budemo bolji roditelj, boji partner, bolji menadžer, bolji preduzetnik, kako da bolje vaspitavamo decu, vodimo procese, ljude, projekte ili lične finansije, kako da se prilagodimo novoj poziciji, novoj kompaniji ili novom timu, kako da bolje prezentujemo, nastupamo, razgovaramo ili razmišljamo, kako da bolje odredimo prioritete, rasporedimo vreme, da bolje reagujemo na stres, da bolje rešavamo konflikte, da gradimo bolje odnose, da se bolje osećamo u sopstvenoj koži…

Šta ako to ne možemo sami?

Lični i profesionalni razvoj podrazumeva stalno postavljanje pitanja, traganje za pravim odgovorima i svakodnevnu primenu spoznaja do kojih dođemo. To može biti kontinuiran i kompleksan proces, a sistematičan pristup uključuje identifikovanje želja, potreba i mogućnosti, određivanje prioriteta, postavljanje ciljeva, razvijanje strategija, preispitivanje vrednosti, uverenja i stavova, unapređenje znanja i veštine, refleksiju i uvide, promene u načinu razmišljanja, komunikacije i ponašanja, kao i praćenje promena i podešavanja u skladu sa povratnim informacijama.

Sasvim je logično da nam je za takav proces potrebna stručna podrška, jer samostalan rad zahteva neuporedivo više vremena, energije, usredsređenosti i strpljenja nego što je to slučaj kada imamo stručnu, iskusnu i kompetentnu osobu koja nas u tome podržava. Ne kažemo da samostalno to nije moguće postići, samo ističemo da je podrška prave osobe dragocena kada želimo da na lakši, brži ili jednostavniji način ostvarujemo svoje ciljeve.

Šta možete da očekujete od nas?

Imajući u vidu da nije svako znanje za svaku osobu u svakom trenutku, naša pažnja je usmerena na to da vam prenesemo ključna znanja i veštine koja su vam neophodna u određenom trenutku za određeni cilj koji želite da ostvarite. To su personalizovane edukacije i one mogu biti savetovanje, radionica, koučing, trening ili program. Svaka od njih ima za cilj da vam pomogne da što bolje odgovorite na određenu ulogu, fazu ili situaciju u kojoj se nalazite ili za koju se pripremate.

Pažljivo osmišljavamo sadržaj i vodimo proces kako biste ostvarili željene promene u željenom roku. Posvećeni smo tome da vam damo odgovore na sva važna pitanja, korisne informacije i uvide, teorijsku i iskustvenu osnovu, praktične modele, tehnike, alate i razumevanje kako da ih koristite, strukturirano znanje i svest o sopstvenim snagama i prostoru za napredovanje.

S obzirom da je za primenu sadržaja u praksi važna podrška edukatora, pratimo i podržavamo vaše promene i “pomeramo granice” kada je to potrebno, tako što vam dajemo primere, ideje, smernice, postavljamo pitanja, slušamo ono što kažete, verbalizujemo ono što ne kažete, anliziramo mogućnosti, istražujemo najbolje opcije, tražimo i dajemo povratne informacije i predlažemo korekcije.

U tom procesu dobijate pokretačku energiju, osećaj sigurnosti i samopouzdanja koji vam pomažu da sagledate, razumete i rešite najrazličitije situacije u praksi.

Zašto prednost dajemo personalizovanim edukacijama?

Verica Mijović, Osnivač “Direkcije za uspeh”, Trener poslovnih i razvojnih veština, Autor personalizovanih edukacija, NLP Trener.

Tokom desetogodišnjeg rada u kompanijama, imala sam priliku da pohađam brojne edukacije i da se uverim, suprotno očekivanjima, da grupne edukacije vrlo često ne donose značajne promene u radu pojedinaca i timova. Pitala sam se zašto je to tako i uvidela da ima puno razloga. One su jednokratne, univerzalne, intenzivne i ne odgovaraju svakom učesniku, niti mogu dati odgovore na sva pitanja, nedoumice i nejasnoće koje se pojave, a podrška edukatora nakon edukacije uglavnom nije opcija, pa učesnici ne istraju u primeni stečenih znanja.

Sa druge strane, edukacije koje su izuzetno uticale na moj lični i profesionalni razvoj i prevazišle moja očekivanja su one koje su realizovane “1 na 1” sa edukatorom i koje su krojene za mene lično, za ono što meni treba, što mi stvara poteškoće i otpore i što želim da prevaziđem i promenim. Sećam se da sam nakon prve takve edukacije, novog iskustva učenja i promena koje sam ostvarila, poželela da se upravo na takav način bavim podučavanjem. Odlučila sam da uspeh edukacije merim po promenama koje nastupe nakon nje. Sve je krenulo kao hobi, ali kako su rezultati i povratne informacije od klijenata bili veoma dobri, dodatno sam se uverila da je to najbolji način za promene. Vremenom su personalizovane edukacije postale moj poziv i moja pasija. 

Dakle, zašto svima preporučujemo personalizovane edukacije?

Na personalizovanim edukacijama sadržaj se obrađuje na dublji i detaljniji način nego što je to slučaj sa grupnim i tipskim edukacijama. Edukacija se realizuje u kraćim sesijama (do dva sata), a broj sesija i njihova učestalost se određuju u skladu sa ciljevima edukacije. Primena sadržaja u praksi se prati kroz vreme i odvija se uz podršku edukatora, a izrada zadataka između susreta doprinosi boljem usvajanju znanja i veština. 

Poseban benefit za klijenta predstavlja mogućnost da izabere lokaciju, termine kao i tip edukacija (uživo ili online) što doprinosi boljoj organizaciji i ušedi vremena. Teme, sadržaj, primeri i vežbe se posebno osmišljavaju i u potpunosti oblikuju za potrebe klijenta, pa iz tog razloga je obavezan sastanak sa edukatorom pre ulaska u proces kako bi se definisali ishodi edukacije i optimalan način rada za realizaciju.

Kako izabrati edukatora za lični i profesionalni razvoj?

Naravno da je bitno ko vas vodi na putu vašeg ličnog i profesionalnog razvoja! Poznato je da poverenje u edukatora, njegov pozitivan stav, prijateljski odnos, stručnost, ekspertiza i etika u radu imaju daleko važniju ulogu za ishod edukacije nego sam sadržaj edukacije.

Vaš edukator treba da bude osoba od integriteta koja ima neophodno iskustvo, znanja i veštine, kao i sposobnost da ih prenosi drugima. Takođe, treba da voli svoj posao i interesuje se za razvoj drugih podjednako kao i za sopstveni.

Kako ćete prepoznati da li ste pronašli osobu koja vam uliva poverenje i daje dobru energiju za rad na sebi?

Pre edukacije u koju planirate da investirate, zatražite sastanak sa edukatorom kako biste se upoznali i porazgovarali o temama i ciljevima edukacije. Ovo je ključan korak za procenu da li edukator odgovara vašem senzibilitetu i preferencijama učenja. 

Prilikom odabira edukatora dobro je voditi se osećajem. Obavezno obratite pažnju na to kakva pitanja edukator postavlja, kako vas sluša, koliko jasno se izražava, kakav mu je neverbalni izraz i stav. A možda najvažniji pokazatelj je taj u kojoj meri edukator zaista demonstrira i živi to čemu podučava. Takođe, dobro vam mogu doći i preporuke i iskustva drugih koji su pohađali edukaciju.

Zakažite sastanak sa našim edukatorom

U Direkciji za uspeh, pre nego što se odlučite za edukacije, imate priliku da se sastanete sa edukatorom i porazgovarate o vašim željama, poteškoćama i izazovima, na osnovu čega se i kreira predlog edukacije za vas. A kada zajednički usaglasite očekivane ishode, način rada, obaveze i u potpunosti otklonite sve nejasnoće, krećete na zanimljivo putovanje ličnog i profesinalnog razvoja koje vas na lepši, lakši i jednostavniji način vodi do željenih promena. 

Na ovom linku možete zakazati sastanak sa našim edukatorom

Napišite svoj komentar